История на град Созопол

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


    Площ: 517.834 дка

    Население: 13,778 души

ИКОНОМИКА


    Туризъм
  Днешен Созопол е модерно туристическо селище, като с прекрасните си природни дадености е привлекателен център за български и чуждестрани летовници.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

    Здравеопазване
  На територията на община Созопол функционират 17 здравни обекта, в които работят 10 лекари, 6 стоматолози, 38 средни медицински кадри и 29 души друг персонал, в т.ч. фелдшери и акушерки.

    Култура
  Гр. Созопол е едно от културните средища с национално значение. Провежданите ежегодно празници на изкуствата “Аполония” представляват своеобразен фестивал на българското съвременно изкуство от всички жанрове и форми и имат важно значение за тяхното развитие. Традиционни за морските селища са също така Нептуновите празници. На територията на общината функционират 15 читалища. В гр. Созопол е изграден архитектурен музей. Реставрацията и консервацията на колекцията му е една от стратегическите цели за развитие на община Созопол. Четири частни фирми в общината развиват дейност в сферата на културата - галерии и художествени ателиета.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

  В 610 г. преди Христа около 800 малоазиатски гърци от Милет и Фокея, основават на днешния Созополски полуостров нов полис, който наричат Аполония на името на бог Аполон, почитан като Лечител.
   Всяко решение за основаването на нов град е било строго регламентирано от общогръцката жрица Пития, живееща в храм недалеч от Атина. Освен изискването за минимален брой преселници (800 и не повече от 3000), имало изискване новото място да осигурява възможности за изхранване и развитие на полиса.
  
Заселниците започват създаването на новия полис с изграждането на крепостна стена около града си, за да се бранят от врагове.
   Съвременните археологически разкопки откриват част от античната крепостна стена (нейните основи), която е под средновековната крепостна стена. Също така те разкриват, че уличната мрежа и в Античността и в Средновековието съвпада сравнително със съвременната. Археолози откриват в земята различни предмети на бита - керамични амфори, керамични кратери с рисувани изображения по тях, антични котви, теглилки, керемиди и др. При тогавашната висока раждаемост населението в полиса бързо надхвърлило 5000 души, което направило Созополския полуостров тесен за населението му. Тогава започнало ново преселение на аполонийци по крайбрежието. Аполония създава нови селища, които нямали независим статут, а били част от града-държава. Това са Анхиало (днес Поморие), Антея (Атия), Херсонес (Маслен нос), Урдовиза (Китен), Авлеутейхос (Ахтопол) и други. Твърди се, че населението на Аполония ( VI в. пр.н.е.) надхвърляло 30000 души. Толкова било и населението на Атина. Затова Аполония е наричана Аполония Магна, което означава голяма, велика. Основния закон на градът-държава е създаден през 560 г. преди н.е. от гръцкия философ Анаксимандър. В 330 г. от н.е. Аполония сменила името си и се назовала Созопол. Промяната на името се свързва с обявяването на християнството за единствена позволена религия в Римската империя. С разпадането на Римската империя Созопол oстава в територията на новосъздадената империя - Византия. Градът се включва в границите на България през 812 г., когато хан Крум с войските си го превзема, воювайки с Византия. Созопол става главно българско пристанище на Черно море, през което са се движили търговските отношения между България и италианските републики Венеция и Генуа.
   През Средновековието около Созопол се построяват и няколко манастири. Един от тях е "Свети Иван Предтеча ", разположен на едноименния остров до града, разрушен презXIV и XV век. За владее-нето на Созопол са се водили много битки между България и Византия. Градът многократно е бил ту в територията на едната, ту на другата държава.
   След падането на България под турска власт през 1396 г. Созопол остава свободен до 1453 г.
   В града не са се заселвали мюсюлмани и затова той запази християнския си характер. Мюсюлмани били само управителят на града и неговото семейство. Морската търговия продължавала да бъде източник на добри доходи за Турската империя. Населението е трябвало да срине средновековните си църкви и да се подчинят на законите в империята, които не позволявали християнските църкви да са по-високи от мюсюлманин яхнал кон. Върху мястото им християнското население вдигало малки параклиси, като повечето от тях съществуват и днес.
   В началото на XIX в. Созопол загубил ролята си на голямо търговско пристанище на южното черноморие. Риболовът остава единствения поминък на созополчани, и те става най-добрите рибари в Черно море. В града дори се открива Рибарско училище, което подготвя кадри за модерен риболов с кораби.
   През годините войните водени между България и останалите балкански държави (1912 - 1918 г.), гръцкото население, живеещо в Созопол се изселва постепенно, като остават само няколко семейства. В същия този период в града се заселват български семейства - бежанци от части на Тракия, които след войните останали в границите на Турция и Гърция.
   "Градът на спасението" пази следите на хилядолетната история на Черноморското крайбрежие - множество археологически находки и паметници.Останки от крепостни стени са открити в с.Вършилово - късноантична и трако - римска крепост; средновековната крепост Калето в с.Крушевец както и множество останки от крепости в близост до крайбрежната ивица и по нея.Открити са също така некрополи в с. Веселие и праисторически гробници в с.Росен, м.Садъково кладенче и югозападно от м. Бакърлъка.
   В градския археологически музей се съхраняват редки гръцки съдове от ІV до VІв. Пр.н.е., каменни котли от ІІ хилядолетие пр.н.е., колекция от 120 цели амфори и др.
   Богато е и наследството от култови сгради - черкви, манастири, параклиси: църквата "Св.Богородица" от VІІв. / под закрилата на ЮНЕСКО / , параклисът "Св.Зосим" от XIXв., тесните улички и живописните еркерни къщи от Възраждането носят белезите и характера на черноморската ни архитектура.
   Срещу стария град, на север и запад в морето, са разположени три острова - Св.Иван, Св.Петър и Св.Кирил, които му придават особена красота.
   На островите Св.Иван и Св.Петър се намират останките на манастира "Св.Йоан Предтеча", разрушен презXIV и XV век, древногръцки храм на Аполон, античен фар и пещи от антични времена за железодобив.
  

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ


  Народен парк "Ропотамо и Лилиите";   Резерват"Змийския остров", където е и единственото находище у нас на диви кактуси;   Резерват"Водните лилии";   Скално образование "Лъвската глава",   Фиордите на полуостровите "Колокита" и "Агалина",   Защитена местност "Дюните"/Алепу,   Лиманите;
Избор на език

За контакти
Адрес:
8130, Созопол
ул. Лозенград 8
Име:
Станимир
Киряков
АНДОНОВ
Телефон:
0550/2-36-36
Мобилен телефон:
088 9504997,
088 7304770,
Skype:Stanimir_Andonov
e-mail:
sskk@abv.bg

Брояч